Udbredelse


Homøopati er den alternative behandlingsform, der indtager første pladsen i Belgien, Frankrig, Holland, Norge og Schweiz og anden pladsen i Sverige, Tyskland og Italien - Johannesen H. Alternativ behandling i Europa: Udbredelse, brug og effekt - et litteraturstudie. Sundhedsstyrelsens råd vedrørende alternativ behandling, København, 1995

Danmark
Der er et stigende antal patienter herhjemme, som vælger at opsøge en klassisk homøopat.

En spørgeundersøgelse fra 1999 af i alt 345 brugere viser, at 73% af brugerne har erfaret en bedring mht. det vigtigste problem, de henvendte sig med. 18% anfører, at problemerne er helt væk, og 38% anfører, at problemet ikke er helt væk, men meget bedre. Af de cirka 70% af brugerne, som har erfaret en bedring, gælder det også mht. reduktion af medicinforbrug. Af de 34% af brugerne, som brugte medicin for deres vigtigste problem, inden de startede på homøopatisk behandling, anfører 38%, ar de ikke længere bruger medicin for problemet, og 32% anfører, at de bruger mindre medicin for problemet - Helle Egebjerg Andersen. En undersøgelse af Klassisk Homøopati. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling, København, 1999.

Der har været 3 homøopatiske hospitaler i Danmark. Disse blev oprettet i hhv. 1874, 1913 og 1925.

I 1987 blev Skolen for Klassisk Homøopati oprettet i Danmark af Per Neesgaard og Hans Aage Sørensen. Man kan kun benytte sig af titlen ”Klassisk Homøopat” hvis man har gennemgået en 4-årig uddannelse på denne skole - oftest suppleret med en uddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære, eller har en anden tilsvarende uddannelse.

Europa
Homøopati er den form for alternativ behandling, som bruges oftest i fem af de 14 Europæiske lande, og blandt de tre hyppigst benyttede behandlinger i 11 af de 14 lande.

Mellem 1/4 og 1/5 af EU borgerne har benyttet sig af homøopatisk medicin. EU parlamentet bevilgede i 1993 1 million EUR til forskning indenfor homøopati.

Tyskland
Homøopater har offentlig godkendelse i Tyskland. Både naturlæger og læger kan vælge frit hvilke alternative behandlingsformer de vil tilbyde.

Storbritannien
Homøopati har stor udbredelse og en lang tradition i Storbritannien. Det er således et tilbud inden for det offentlige sundhedssystem – NHS (National Health System). Det betyder, at man kan få refunderet sine udgifter til både behandlingen og medicinen. Der er p.t. fem homøopatiske hospitaler i Storbritannien. Kongehuset har en lang årrække haft homøopater ved Royal London Homeopathic Hospital som sine egne læger. Stadig flere tager uddannelse indenfor homøopati. 20-30% af de britiske almenpraktiserende læger ønsker at få tilbudt vigtige former for komplementær og alternativ medicinsk behandling.

Norge
Den seneste norske undersøgelse påpeger, at i perioden fra 1994-1997 er der en stigning af antallet af patienter, som har opsøgt alternativ behandling – fra 27% til 33%.

I en spørgeundersøgelse fra oktober 1997 svarede 69% af de adspurgte, at de vil opsøge alternativ behandling. I gruppen under 30 år var antallet 73%. I en undersøgelse ved et helsecenter i Oslo (1989) fortalte 51% af patienterne (af i alt 114), at de allerede havde konsulteret en alternativ behandler.

Frankrig
Homøopati er meget udbredt i Frankrig. En tredjedel, eller 18.000 af de almenpraktiserende læger i Frankrig, foreskriver ofte homøopatisk medicin til sine patienter. Det samme gør ca. 500 speciallæger, 2.000 tandlæger og 700 dyrlæger (Journal International de Medicine).
De fleste apoteker i Frankrig sælger homøopatisk medicin. Der undervises i homøopati på universitetsniveau.

Holland
60% af befolkningen i Holland har stemt ”ja” til at betale ekstra forsikringspræmie for at støtte alternativ behandling.
Homøopati bliver benyttet af 31% af befolkningen i Holland. (A Strategy for Research in Homeopathy, the European Committee for Homeopathy, May 1997).

Indien
I Indien er homøopatien ligestillet med konventionel medicin. Der er over 130.000 registrerede homøopater og over 180 homøopatiske hospitaler. Der er over 100 uddannelsesinstitutioner og universiteter som underviser i homøopati.

Syd- og Mellemamerika
Udbredelsen af homøopatien i Sydamerika kan illustreres ved det faktum, at der er omkring 100.000 praktiserende homøopater. Fra 1997 undervises i homøopati på 60 uddannelsesinstitutioner i komplementær medicin.