Seneste nyt


Antibiotika - livreddende eller dødelige?

12-07-2015

Kan homøopatisk medicin anvendes som et effektivt alternativ til antibiotika?

Resumé

En række kliniske undersøgelser viser, at homøopati kan anses som værende mindst lige så effektiv behandlingsform som konventionel medicin ved behandling af infektionssygdomme, og uden at medføre nogle bivirkninger ved længere brug. Homøopati kunne derfor være et effektivt førstehåndsvalg til behandling af virale og bakterielle infektionssygdomme med henblik på at begrænse forbruget af antibiotika betydeligt.

Baggrund

Antibiotikaresistens er gennem de seneste år blevet et globalt sundhedsproblem. Et voksende overforbrug af antibiotika har medført an alarmerende stigning af fremkomsten af dødelige, antibiotikaresistente mikroorganismer. Hyppige behandlinger med antibiotika er derudover mistænkt for at øge risikoen for udviklingen af dødelige sygdomme -eksempelvis kræft, mm.

International advarsel

Den 18. november 2009 var udnævnt som "Den Europæiske Fokusdag for Brug af Antibiotika", den anden fokusdag af slagsen i EU's historie. Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (The European Centre of Disease prevention and Control - ECDC) advarer om en stigende fremkomst af alvorlige tilfælde af antibiotikaresistens og anbefaler et meget mere ansvarligt brug af antibiotika ved behandling af infektionssygdomme (1). Antibiotika er uvirksomme ved behandling af virusinfektioner, og de bør ikke anvendes til behandling af simple og ukomplicerede bakterielle infektioner - fx. lette øre-,hals- og bihuleinfektioner (2).

ECDC og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarer om, at smittefarlige mikroorganismer er blevet stadig mere resistente mod eksisterende antibiotika (3). Det har vist sig vanskeligt at finde virksomme og bivirkningsfrie alternativer til antibiotika.

Antibiotika kan være kræftfremkaldende

En igangværende finsk undersøgelse baseret på 3 millioner deltagere har til formål at undersøge hypotesen om, at der er en forhøjet risiko for udvikling af kræft i prostata, bryst, lunger og tarm ved overdreven og hyppig brug af antibiotika (4). Der er yderligere usikkerhed om hvorvidt antibiotika kan betragtes som direkte kraftfremkaldende eller om tendensen til kræft øges i takt med, at hyppig anvendelse af antibiotika forstyrrer kroppens naturlige og beskyttende, mikrobiotiske tarmflora. Mens der ventes på slutresultaterne, viser de foreløbige delresultater, at der er behov for forsigtighed ved anvendelsen af antibiotika.

Situationen i Danmark

Over de seneste 10 år er salget af antibiotika til danskerne steget med omkring 30 procent. Det stiller krav om skærpet bevidsthed ved behandling af infektionssygdomme.

Den europæiske lægeforening har nedsat en task force, der skal tage livtag med problemet. Task forcen ledes af Lægeforeningens formand, Mads Koch Hansen, som også er foruroliget over, at forbruget af antibiotika ikke falder i Danmark. Den europæiske lægeforening, CPME, er dybt bekymret over udviklingen med stadig mere udbredt resistens mod antibiotika, som betyder mindre effektiv behandling og desværre også dødsfald. De nye tal fra Danmap viser, at antibiotikaforbruget til mennesker har været stigende de seneste år. 2011-tallet viser et uændret højt forbrug i forhold til 2010.

 

Homøopati  - et effektivt alternativ til behandling af infektionssygdomme

Forskning igennem de seneste år har vist, at homøopati kan udgøre et effektivt alternativ til behandling med antibiotika ved bekæmpelsen af en række infektionssygdomme (5-13). En undersøgelse af 500 patienter med problemer i de øvre luftveje viste, at 82% af deltagerne fik det bedre i løbet af 14 dage, hvoraf 67% af kontrolgruppen, dvs. patienter som var blevet behandlet på traditionel vis, fik det bedre indenofor det samme tidsrum. (10). I et andet studie med 169 børn havde homøopati brugerne markant færre symptomer og kortere sygdomsvarighed sammenlignet med andre børn (11). Deres forældre var altså væk fra arbejde i kortere tid - en vigtig sidegevinst set ud fra samfunds- og makroøkonomisk synspunkt.

Den kliniske data viser, at homøopati er effektiv til behandling af øreinfektioner hos børn (7-8). Over 70 % havde ingen øreinfektioner efter homøopatisk behandling sammenlignet med 57% efter behandling med konventionelle midler (8). Ud af 230 børn fik de homøopatisk behandlede børn det bedre 2,4 gange hurtigere end de andre børn i kontrolgruppen (7). Tre undersøgelser peger yderligere i retning af, at homøopati er mindst lige så effektiv som konventionel behandling af bihuleinfektioner (5, 12-13).

Patienter i homøopatisk behandling behøver sjældnere antibiotika. Desuden ses der ingen komplikationer og bivirkninger efter en behandling med homøopatisk medicin. Homøopati er ikke blot effektiv ved behandlingen af alvorlige infektionssygdomme, den medfører ikke antibiotikaresistens og er tillige en langt billigere løsning økonomisk set (14-16).


Referencer

 

1.WHO Antibiotic resistance: No action today, no cure tomorrow: Factsheet:

http://www.euro.who.int/en/who-we-are/whd/world-health-day-2011-antibiotic-resistance-no-actiontoday,-

no-cure-tomorrow/factsheets/information-for-policy-makers

2. Arroll B, Kenealy T. Are antibiotics effective for acute purulent rhinitis? Systematic review and metaanalysis

of placebo controlled randomised trials. BMJ 2006, doi:10.1136/bmj.38891.681215.AE

3. ECDC: Antimicrobial resistance

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx

4. Kilkkinen A, Rissanen H, Klaukka T, Pukkala E, Heliävaara M, Huovinen P, Mannist, S, Aromaa A,

Knekt P. Antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Int. J. Cancer 2008, 123, 2152-2155.

5. Adler M. Efficacy, safety of a fixed-combination homeopathic therapy for sinusitis. Adv Ther 1999; 16:

103-111.

6. De Lange de Klerk E, et al. Effects of homoeopathic medicines on daily burden of symptoms in

children with recurrent upper respiratory tract infections. BMJ 1994; 309: 1329-1332.

7. Frei H, Thurneysen A. Homeopathy in acute otitis media in children: treatment effect or spontaneous

resolution? Br Homeopath J 2001, 90: 180-182.

8. Friese K-H, Kruse S, Ludtke R, Moeller H. Homeopathic treatment of otitis media in children:

comparisons with conventional therapy. Int J Clim Pharmacol Ther 1997; 35: 296-301.

9. Jacobs J, Springer DA, Crothers D. Homeopathic treatment of acute otitis media in children: a

preliminary randomized placebo-controlled trial. Pediatr Infect Dis J 2001; 20: 177-183.

10. Riley D, Fischer M, Singh B, Haidvogl M, Heger M. Homeopathy and conventional medicine: an

outcome study comparing effectiveness in a primary care setting. J Altern Complement Med 2001;

7: 149-159.

11. Steinsbekk A, Fønnebo, V, Lewith G, Bentzen N. Homeopathic care for the prevention of upper

respiratory tract infections in children: A pragmatic, randomised, controlled trial comparing

individualised homeopathic care and waiting-list controls. Complementary Therapies in Medicine

2005, 13, 231-238.

12. Weber U, Luedtke R, Friese KH, Fischer I, Moeller H. A non-randomised pilot study to compare

complementary and conventional tretaments of acute sinusitis. Forsch Komplementarmed Klass

Naturheilkd 2002; 9: 99-104.

13. Wiesenauer M, Gaus W, Bohnacker U, Haussler S. (Efficiency of homeopathic preparation

combinations in sinusitis. Results of a randomized double blind study with general practitioners.)

Arzneimittelforschung 1989; 39: 620-625.

14. Rossi E, Crudeli L, Endrizzi C, Garibaldi D. Cost-benefit evaluation of homeopathic versus

conventional therapy in respiratory diseases. Homeopathy 2009, 98, 2-10.

15. Trichard M, Chaufferin G, Dubreuil C, Nicoloyannis N, Duru G. Effectiveness, quality of life, and cost

of caring for children in France with recurrent acute rhinopharyngitis managed by homeopathic or

non-homeopathic general practitioners. Dis Manage Health Outcomes 2004, 12(6): 419-427.

16. Van Wassenhoven M, Ives G. An observational study of patients receiving homeopathic treatment.

Homeopathy 2004, 93, 3-11.