Psykoterapi


Sidder du fast i dit liv og føler, at du kæmper med de samme tilbagevendende personlige problemer?

  • Leder du af angst? Stress? Uforløst vrede? Utilstrækkelighedsfølelse? Problemer i parforholdet og/eller i andre relationer? Depression? 
  • Leder du måske af voldsomme humørudsving eller tomhedsfølelse?
  • Ønsker du at lære dig selv bedre at kende, for at kunne forandre mønstre i din adfærd og dit følelsesliv?

Med et kortere eller længerevarigt psykoterapiforløb – enten i kombination med en homøopatisk behandling eller uafhængigt af sådan en – kunne en sådan forandring være mulig. Homøopati og psykoterapi er to beslægtede terapeutiske metoder, som understøtter hinanden på smuk vis og gør den healende proces meget mere effektiv og dybdegående.


Hvad er psykoterapi?
Den berømte psykoanalytiker og psykoterapeut Carl Gustav Jung formulerede sin definition på psykoterapi på følgende måde:

”En person er et psykisk system, som når det påvirker en anden person, indgår i en gensidig reaktion med et andet psykisk system”. (Collected Works, v. XVI, par. 1)

I det terapeutiske møde mellem klienten og terapeuten, vil der oftest blive skabt et terapeutisk rum. I det terapeutiske rum, vil man i kraft af sin indlevelsesevne forstå hinandens situation og reaktioner med empatiske følelser - også selv om der er forskeligheder. Ved at være i det terapeutiske rum (sjælefællesskab) medfører oftest, at man føler trygheden ved at kunne være præcis dén man i virkeligheden er. Man kan her også få mulighed for at kunne udvikle evnen til nærvær (at være i nu’et).

Igennem et psykoterapeutisk forløb opstår der ofte et ”væksthusmiljø”, hvor man har en mulighed for at kunne møde sig selv. Det er oftest igennem mødet med den andens ”Du”, at ens eget ”Jeg” kan opstå.

Erfaringen viser, at jo dybere man tør involvere sig i ærlighed med andre mennesker i et "Jeg-Du"-forhold, jo mere vil man blive konfronteret med sit eget inderste væsen – sin essens – og dermed lære mest om sig selv.


En (livs)krise?
Krisens (vækst)potentiale og psykoterapi

En krise kan blive begyndelsen på en vækstproces, hvor man leder efter sin egen identitet (sjæl) - i sit eget indre. Man kæmper altså ofte med sin tvivl og sine længsler, og man ”leder” efter sin evige sjæl.

I den udviklingsproces, som C. G. Jung betegnede som ”Individuationsprocessen”, kan drømme ofte være værdifulde vejvisere og det kan derfor være af stor betydning, at man lærer at forstå sine egne drømme så godt som muligt. Den kliniske erfaring viser, at drømmene er kongevejen til det ubevidste (Freud), og kan derfor være en uvurderlig og uerstattelig informationskilde, når man i en krise og den deraf følgende psykiske vækstproces, konfronteres med det ubevidste.

I et terapeutisk forløb og når jeg samarbejder med mennesker om at skabe selvindsigt og forandringer, kombinerer jeg redskaber og indsigter fra mine uddannelser med min terapeutiske og livserfaring.

Jeg arbejder med både traditionelle psykoterapeutiske (humanistiske) og dybdeanalytiske teknikker. Jeg bidrager med min dybe indsigt i menneskelig udvikling og med min intuitive evne til at se dig.