VARIGHEDDEN HOMØOPATISKE MEDICINBIVIRKNINGER?
 

Behandlingen


Den første konsultation begynder med en grundig samtale, hvor homøopaten søger - gennem samtale og iagttagelse - at danne sig et helhedsindtryk af dig og dine problemer. Samtalen varer typisk 2 timer.  Du vil opleve, at homøopaten vil spørge ind til dit hovedproblem, men i lige så høj grad også til dine vaner i forbindelse med søvn, humør, temperament, eventuelle tidligere sygdomme, drømme, fobier, vigtige hændelser i dit liv, og meget andet. Homøopaten vil således forsøge at få et så fyldestgørende indtryk af dig og dine samtlige reaktionsmønstre som muligt.

Konsultationen hos en klassisk homøopat kan betegnes som en form for ”sandhedens time”. Udelader man nogle vigtige oplysninger eller opgiver fejlagtige informationer, vil homøopaten få et forkert arbejdsgrundlag, som kunne i visse tilfælde gøre det sværere at finde frem til det helt rigtige homøopatiske middel. Klientens egen motivation og deltagelse i processen er derfor af afgørende betydning for resultatet af behandlingen.

Målet for en klassisk homøopatisk behandling er at sætte en helbredende proces i gang ved at stimulere personens selvhelbredende kræfter, dennes Livskraft. Dette gøres ved at give ét og kun ét homøopatisk middel, der svarer til personens samlede symptom- og reaktionsmønstre.

Erkendelse af gamle mønstre
Vi begynder på et meget tidligt stadie i vores liv at udvikle vaner, som går imod vores sande natur, vaner, som er udtænkt for at hjælpe os til at overleve i den dynamiske verden, vi befinder os i. Vi lærer disse mønstre af vores familier, venner, lærere og samfundet i almindelighed. Efterhånden begynder vi at indse, at disse vaner ikke længere tjener os. Ved at blive opmærksomme på dem tager vi det første og vigtigste skridt hen imod at frigøre os fra dem.

I nogle tilfælde kræves der således en proces af selverkendelse i samarbejde med homøopaten. Ikke desto mindre er det vigtigt at forstå, at denne proces af selverkendelse kan være en hjælp i sig selv, men er sjældent nok til at kurere dybere fysiske-, mentale-, eller psykiske problemer. Den empiriske erfaring viser, at herved opnået bedring holder som regel kun i kort tid. Det er først når dét homøopatiske lægemiddel gives, der passer på hele mennesket, opnås en varig helbredelse.  Samtlige symptomer skal derfor passe lægemidlet, hvis den ønskede effekt skal kunne opnås.

  Jung Citat